Tájékoztató leadandó igazolásokkal kapcsolatban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család –és Ifjúságügyekért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Államtitkárság) kezdeményezésében a társintézmények bevonásával egyeztetés kezdődött annak elkerülése érdekében, hogy a jogalkalmazók a három, vagy több gyerekes családok esetében az étkezési térítési díj, valamint a tankönyvtámogatás igénybevétele esetén a jogszabályban meghatározottaktól eltérően, a szükségesnél több igazolást kérjenek a szülőktől. Az egységes jogi tartalom kialakítása érdekében az Államtitkárság mellékletként csatolt Tájékoztatóját szíveskedjenek áttanulmányozni.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételével kapcsolatos részletes információk ide kattintva olvashatóak el.

A tankönyvtámogatás normatív kedvezményének igénybevételével kapcsolatos részletes információk ide kattintva olvashatóak el.
2015.09.01 14:16Nyári szünet!!!

A 2015. június 16 - augusztus 31-ig tartó nyári szünetben jó pihenést kívánunk az iskola összes tanulójának és dolgozójának.

Ügyintézési lehetőség az ügyeleti napokon:
2015. augusztus 12. (szerda) 9,30-11,00 óráig

Tanévkezdéssel kapcsolatos információk:

Pótvizsgák időpontja: 2015. augusztus 25. (kedd) 8.00
Osztályozóvizsgák időpontja: 2015. augusztus 25-26. (kedd, szerda) 8.00
Tanévnyitó ünnepély időpontja: 2015. augusztus 31. (hétfő) 18.00

Tankönyvekkel kapcsolatos információk
A tankönyvek augusztus 19-én megérkeztek intézményünkbe, azok átvételére csak szeptember 1-jén, a legelső tanítási napon kerül sor.
A tankönyvek átvételével kapcsolatos részletes információk ide kattintva olvashatóak el.
2015.08.22 13:22Diákigazolvány igénylése

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint a diákigazolványok a Nemzeti Egységes Kártyarendszer keretében kerülnek kiadásra.
Az igénylési rendben a diákigazolványhoz szükséges fényképet az Okmányiroda készíti el. Az arckép és az aláírás adatainak felvételezéséhez időpontot kell kérni személyesen vagy interneten az Okmányirodában. 14 év alatti gyermek esetén az ügyintézésnél szükséges a szülő, törvényes képviselő jelenléte is. Be kell mutatni a gyermek személyi igazolványát, útlevelét vagy a születési anyakönyvi kivonatát, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló okmányt. Az Okmányiroda az igénylő adataival és arcképével adatlapot (NEK-adatlap) nyomtat.
Az igénylő ezzel az adatlappal és a diákigazolvány igazgatási díjának befizetésével (1400 Ft) kezdeményezheti a diákigazolvány kiállítását.

A befizetés helye és időpontja:

Eötvös-iskola titkársága, 2015. augusztus 24-25.

Az elkészült diákigazolványt az igénylő lakcímére postázzák ki.
Kérjük a szülőket, augusztusban kérjenek időpontot az Okmányirodába, hogy iskolakezdéskor el lehessen indítani a diákigazolvány igénylését.
2015.06.10 10:31Labdajáték Diákolimpia Országos Döntő 2015. június 13-16. Eger

A III. korcsoportos (2002. január 1-je után születettek) Diákolimpia labdajátékok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda országos döntőjének Eger adott otthont 2015. június 13-16-án.
Az Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola (régi nevén Zalaegerszegi Kertvárosi Álta-lános Iskola) fiú kosárlabda csapata a II. helyen végzett a megmérettetésen.
A csoportmérkőzések eredményei: Zalaegerszeg - Eger 59 - 16
Zalaegerszeg - Dombóvár 70 - 42
Zalaegerszeg - Debrecen 72 - 48
Keresztjáték: Zalaegerszeg - Baja 78 - 72
Döntő: Zalaegerszeg - Budapest 63 - 66
A fiúk a döntőben, a torna legjobb játékosának, Simó Bencének a sérülése után (a 3. negyed-ben kifordult a bokája) egy szoros mérkőzésen szenvedtek vereséget.
Az ezüstérmes csapat tagjai voltak: Dinnyés András, Dinnyés Benedek, Fullér Patrik, Fullér Soma, Hoffmann Máté, Köcse Bálint, Könczöl Imre, Lajos Bálint, Simó Bence, Szabados Adrián, Szalay Bálint, Széll Bence
Kiemelkedő teljesítményéért a torna All Star ötösébe választották Simó Bencét.
Az iskola III. korcsoportos gárdái az elmúlt három évben a dobogó mindhárom fokán álltak: 2013-ban bronz-, 2014-ben arany-, 2015-ben ezüstérmesek lettek!
Felkészítő edzők, testnevelők: Hanzséros Alajos és Ambrus Péter
2015.06.18 09:22

Péterfy Tanulmányi Verseny és Művészeti Vetélkedő

Peresztegi-Szakály Bálint 2.e osztályos tanuló a nagykanizsai Péterfy Tanulmányi Versenyen és Művészeti Vetélkedőn Mesemondás 2. kategóriában 1. helyezést ért el. Felkészítő: Pintérné Kálmán Marianna.
Gratulálunk a szép sikerhez!
2015.06.16 12:26

Labdajáték Diákolimpia Országos Döntő IV. korcsoport 2015. június 4-7. Debrecen

A IV. korcsoportos (2000. január 1-je után születettek) Diákolimpia labdajátékok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda országos döntőjének Debrecen adott otthont 2015. június 4-7-én.
Az Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola (régi nevén Zalaegerszegi Kertvárosi Ált. Isk.) fiú kosárlabda csapata a III. helyen végzett a megmérettetésen.
A fiúk öt mérkőzés közül négyet megnyertek. A tehetséges, többségében nyolcadikosokból álló, a ZTE KK korosztályos csapataiban (kadett „A” és „B”, serdülő „A”) edződő kosárlab-dázó fiúk szép eredménnyel zárták általános iskolai tanulmányaikat, s folytatták az iskolai hagyományokat.

A csoportmérkőzések eredményei:
Zalaegerszeg - Szombathely 79 - 44
Zalaegerszeg - Nyíregyháza 83 - 42
Zalaegerszeg - Baja 82 - 72
Keresztjáték:
Zalaegerszeg - Budakeszi 63 - 74
Helyosztó:
Zalaegerszeg - Baja 69 - 38

A bronzérmes csapat tagjai voltak az Eötvösből: Faragó Ábel, Kovács Kristóf, Kovács Tamás, Németh Ákos, Radics Bertalan, Simó Bence, Tánczos Roland; a Lisztből: Borbély Marcell, Farkas Attila, Fullér Soma, Harmath Barnabás, Kelemen Kristóf, Schulcz Bence.
Kiemelkedő teljesítményéért a torna All Star ötösébe választották Simó Bencét.
Felkészítő testnevelők: Hanzséros Alajos és Ambrus Péter
Gratulálunk!

2015.06.12 10:25

Határtalanul pályázat (HAT-14-01 0569)

A Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola 40 hetedikes diákja és 4 pedagógusa 2015. május 5-9-én Erdélyben járt a Határtalanul pályázat támogatásával. Az út címe és témája: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyein Erdélyben. Csoportunk a program keretében Aradon megnézte a Szabadság-szobrot, s megkoszorúzta az aradi vértanúk emlékművét. Temesváron bukdácsolva közlekedett a térkövezés alatt álló tereken, utcákon. A szép műemlékek megtekintése közben: római katolikus dómtemplom, Szentháromság-szobor, Savoya-ház; leróttuk tiszteletünket Klapka György szülőházánál. A kora esti órákban megálltunk Bethlen Gábor marosillyei szülőházánál, s magas Déva váránál, majd Csernakeresztúron, a bukovinai székelyek falujában szálltunk meg.
A Vajdahunyad gyönyörű vára emlékeztetett bennünket a Hunyadi család dicső tetteire. Az egykori Erdélyi Fejedelemség fővárosát, Gyulafehérvárt a déli órákban értük el. A város székegyháza a magyar katolikus vallás térségi központja. A román kori építészeti stílus egyik nagyszerű épületében, a Szent Mihály-székesegyházban nyugszik Hunyadi János, mellette testvére és idősebb fia, Hunyadi László. A város a román történelemben is fontos szerepet töltött, s tölt be. Észak felé haladva megálltunk Nagyenyed váránál, mely a kuruc-labanc harcok idejére, s a szabadságharc egyik tragikus eseményére emlékeztetett bennünket. A vár oldalán emléktábla jelzi az 1849. január 8-án lemészárolt hétszáz enyedi polgár tömegsírjának helyét, akiket a mócok (erdélyi román népcsoport) a szabadságharc alatt lemészároltak. A Bethlen Kollégium udvarának emléktábláin tanítványaink ismert neveket olvashattak: Apáczai Csere János, Kőrösi Csoma Sándor, Bolyai Farkas, Áprily Lajos, Sütő András, s ahogy illik, „A nagyenyedi két fűzfa” történetének összefoglalója is elhangzott. Az este Torockón ér bennünket, egy rövid sétát tettünk a szép és különleges magyar faluban, a Székelykő lábánál, s lepihentünk.
A ’48-49-es szabadságharc során a románok és a szászok is a Habsburgokban látták a jövőt. A Szászföld fővárosát, Nagyszebent az elmúlt években felújították. A Nagytér épületei: Brukenthal-palota, Várostorony, a Kisteret lezáró vashíd, a Huet tér evangélikus püspöki székesegyháza, előtte Georg Teutsch szobrával, a gazdag szász örökségre emlékeztetett bennünket. Itt, s Medgyesen is beszéltünk a szászok szerepéről Erdély sokszínű történelmében, majd boncolgattuk „eltűnésük” okait. Késő délután értünk Fehéregyházára, ahol a segesvári csata hősei nyugszanak közös sírban. Megkoszorúztuk az emlékművet, ahol talán Petőfi Sándor is nyugszik. Segesvár romos vára után utunk egyik megható eseményén vehettünk részt, átadtuk az adományokat, melyeket iskolánk, s a diákok szülei gyűjtöttek az Assisi Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthon magyar lakóinak. A 16 különböző korú kislány, kisfiú köszönő szavai, a közös játék, beszélgetés megható volt. Este elértük testvérvárosunkat, Marosvásárhelyt, s a koronkai panziót.
A pénteki nap a Nicolae Balcescu Gimnáziumban kezdődött, ahol testvériskolánk tanulóinak „Isten hozott Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola” feliratú köszöntése fogadott. Az iskola bemutatása után a régi ismerősökkel megtervezett történelmi vetélkedővel folytatódott a program. A 8 csapat mindegyike szépen szerepelt, így megérdemelten vehették át az emléklapokat. A román és magyar tagozatot is működtető iskola tanulói szép műsort adtak elő. A közös focizást a kosárlabda mérkőzés követte, vegyes csapatunk megmutatta, miért nevezik a kosárlabda egyik magyar fellegvárának Zalaegerszeget. Délután a vásárhelyi és egerszegi diákok közös sétával fedezték fel Marosvásárhely főterét, a Kultúrpalotát, s a Megyeházát. Az utolsó este során sokáig beszélgettünk vásárhelyi barátainkkal, s elgondolkodtunk a sok-sok élményen.
Szombaton elindultunk haza, a hosszú úton megnéztük a tordai sóbarlangot, Kolozsvárott magyar egyetemistákkal közösen fotózkodtunk Mátyás király szobra előtt, s a Szent Mihály-templomban, egy séta során megálltunk a Bolyai Egyetemnél, s a Farkas utcai református templomnál. A nagyváradi Püspöki Székesegyház, s Szent László királyunk volt az utolsó stáció, majd a késő esti órákban hazaértünk.
A Határtalanul pályázatok az idei évben is folytatódnak, s iskolánk egyik célja, hogy a diákok ennek keretében felkeressék a szomszédos országok magyarlakta területeit. Szlovénia, Szlovákia sokkal közelebb van hozzánk.
2015.06.12 10:45

Búcsúkoncert az aulában

"Minden embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek."
2015. június 10-én a zsúfolásig megtelt földszinti aulában a Kisvirágok kisegyüttes tagjai Esztrád címmel búcsúkoncertet adtak az iskola tanulóinak. A rendezvény nagy sikert aratott tanárok és diákok körében egyaránt, s a három lány – Olasz Panna, Szántner Luca, Kiss Angéla – igazolta, miért éretek el olyan nagyszerű eredményeket az utóbbi időkben.
Köszönjük a koncertet!
2015.06.12 10:35

Németh László - díjat kapott Horváthné Sümegi Mária és Mikóné Kocsis Éva tanítónő

Az Eötvös József Általános Iskola két pedagógusának, Horváthné Sümegi Máriának és Mikóné Kocsis Évának - „A gyermekek harmonikus személyiségformálása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként” - Balog Zoltán miniszter úr 2015. június 4-én Budapesten az ELTE aulájában Németh László – díjat adományozott.
Kolléganők!
Büszkék vagyunk Rátok, s gratulálunk!
A fényképek a rendezvény előtt és után készültek.
Hanzséros Alajos
intézményvezető
Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola

2015.06.12 09:48

K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő területi döntő

K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő területi döntőjén 3. helyezett a 2.e Pénz-Ügy-Esek csapata.
Idén ötödik alkalommal hirdette meg a K&H Bank a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedőt, mely során az általános iskolás diákok korosztályuknak, tudásuknak megfelelő szintű, a mindennapi pénzügyeket érintő játékos feladatokat kapnak. A vetélkedő népszerűségét jelzi, hogy 4 kategóriában összesen 272 település 435 iskolájából 1 667 csapat küldte el az első, online fordulós feladatok megoldását, vagyis több mint 6 800 kisdiák mérte össze pénzügyi tudását országszerte.
Egy nagyon jó hangulatú, de kiélezett versenyben iskolánk 2.e osztályos Pénz-Ügy-Esek csapata a 3. helyet szerezte meg, mindössze fél ponttal lemaradva a 2. helyezett mögött.
A csapat tagjai: Horváth Bálint, Peresztegi-Szakály Bálint és Zalavári Dominik.
Gratulálunk a fiúknak e szép teljesítményhez!
2015.06.15 13:28

Nyári napközbeni ellátás

Az Apáczai ÁMK 2015. nyarán napközbeni ellátást biztosít 8 héten át, heti 5 napos turnusokban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 6-16 éves korig tanköteles korú gyermekeinek. Kezdő nap: 2015. június 22., utolsó nap: 2015. augusztus 14. További részleteket a házirendben olvashatnak. A napközis ellátás igénybevételét az alábbi jelentkezési lap kitöltésével kérhetik. A jelentkezési lapot 2015. június 8-ig adhatják le az Apáczai ÁMK-ban.
A napközis ellátás igénybevételének szándékát 2015. június 8-e után is az Apáczai ÁMK-ban jelezhetik a szülők az egész nyár folyamán.

2015.05.15 14:25Pedagógusnap

"Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik,
de soha nem fogják elfelejteni,
hogy hogyan érezték magukat szavaidtól."
(Carl William Buehner)

2015. június 8-án pedagógusnap alkalmából egy hangulatos műsorral kedveskedtünk aktív és nyugdíjas nevelőinknek. A rendezvény nyitányaként a megcsodálhattuk Léránt Kata zongorajátékát. A 6.b osztályos tanulók verses-prózai összeállítását követően az első évfolyamosok köszöntője hangozott el. Kocsis Maja szavalata után Kiss Angéla és Olasz Panna gitárelőadása nyitotta a rendezvény zenei részét. Igazi meglepetésnek számított Vizsy Lilla és Vizsy Fanni Zsóka négykezes zongorajátéka. Zárásként Horváth Dalma és Somogyi Eszter DÖK-vezetők köszönték meg a nevelőink egész éves munkáját, melyet egy-egy szál szegfű átadása követett.
2015.06.09 09:28

Színek világa című kiállítás

Iskolánk Mecénás Galériájában Horváth Dzsenifer és Kustán Alexandra 2.e osztályos tanulók rajzai láthatók. A színes, gondosan kidolgozott alkotások még szeptemberben is megtekinthetőek.
Gratulálunk a kis művészeknek!
2015.06.10 16:59

Csukás Napok

A Teskándi Csukás István Általános Iskola a 2014/15-ös tanévben is megrendezte a komplex tanulmányi versenyét alsó tagozatos tanulók részére. A feladatsorok -az adott évfolyam tananyagára épülve- szövegértési, anyanyelvi, matematikai, környezetismereti és ének-zenei feladatokat tartalmaztak,voltak köztük Csukás István munkásságával és műveivel kapcsolatos feladatok is.
A versenyen évfolyamonként 3 fős csapatok vehettek részt. Iskolánkat Bognár Emma Zsófia, Kiss Balázs Viktor és Serman Péter 2.b osztályos tanuló képviselte. A versenyen szépen szerepeltek, 1.helyezést értek el.
Gratulálunk!
2015.06.09 10:24

3. a osztályosok sikere a Kalmár László Matematikaverseny megyei fordulóján

A TIT 44. alkalommal rendezte meg az országos Kalmár László Matematikaversenyt, melyen iskolánkat a megyei döntőn, a harmadikosok mezőnyében , 5 fő 3. a osztályos kisdiák képviselt. Ezen a versenyen a feladatok nehézsége abban rejlett, hogy részletesen ki kellett dolgozni a feladatokat. Nehéz, de izgalmas versengés volt, ahol Szabó Richárd és Vizsy Fanni azonos pontszámmal a 4. helyet érték el. Szoros versenyben Peresztegi Hanna 5., Elmont Gergő pedig 8. helyezett lett a megyei listán. (Felkészítő tanáruk: Szakonyné Feith Erika)
Mindnyájuknak gratulálunk!
2015.06.04 10:29

Népdalénekes lányaink a "Kisvirágok" sikere és elismerése

2015. április 25-én három tanulónk Kiss Angéla, Olasz Panna és Szántner Luca nagy megmérettetésen vettek részt. A "Tiszán innen, Dunán túl..." megyei népdaléneklési verseny résztvevőiként a zsűri érdemesnek találta őket arra, hogy Zala megyét képviseljék Budapesten, a Magyar Néprajzi Múzeumban megrendezett országos minősítő versenyen. A lányok a legmerészebb álmainkat is felülmúlták. Noha az arany minősítésre azért számítottunk, azonban a Sebő Ferenc által vezetett háromtagú zsűri, kiemelt arany minősítéssel és különdíjjal értékelte a produkciójukat. A szép sikereknek itthon sem lett vége, hiszen városunk Pedagógiai Oktatási Központja szervezésében május 28-án zajlott le a tanulmányi versenyeken sikeres tanulók és felkészítőik megyei köszöntése. "Kisvirágaink" erre a rendezvényre is meghívást kaptak, ahol ünnepélyes keretek között átvehették megérdemelt jutalmukat.
Angi, Luca és Panna mindezekkel egy időben, a könnyűzenében is kipróbálta magát. A ZEGASZTÁR gálán színvonalas előadásukkal méltóképpen képviselték az Eötvös Iskolát.
Lányok! Szép sikereitekhez szívből gratulálunk! Kívánjuk, hogy az elkezdett utat folytassátok és bárhol is tanultok tovább, az éneklés szeretete és öröme maradjon meg számotokra!
2015.06.02 10:37

Fürdőszoba tervezés- rajzpályázat

Az Inter Opta Fürdőszoba Szalon rajzpályázatot hírdetett: "Fürdőszoba tervezése" címmel.2015.05.29-én volt a rajzpályázat eredményhirdetése.Az iskolánkból érkezett a legtöbb rajz. A gyermekek munkáit H.Póka Emőke képző - és iparművész értékelte. Minden gyermek kapott ajándékot.
Díjazottak:
1. évfolyam: I.hely Melles Lili 1.b Felkészítő: Németh Krisztina 2. évfolyam:I. Hely Fábián Adelin 2.b, II. hely: Király Csenge 2.a, III. hely:Torma Zsombor 2.a, Felkészítő: Horváthné Sümegi Mária
Gratulálunk tanulóink sikeréhez!

2015.06.03 12:48

„Csak az ember olvas” című rajzpályázat

2015. május 19-én került sor a Zala Megyei Pedagógia Intézet Dr. Kovács Lajos Pedagógiai Szakkönyvtár által megrendezett rajzpályázat eredményhirdetésére. Iskolánkból az 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b., 2.d., 2.e. és a 3.a. tanulói vettek részt. Különdíjban részesült: Kocsis Erik 2.a. és Habuczki Vanda 2.d. osztályos tanuló. Felkészítő tanáraik: Horváthné Sümegi Mária és Gyökeres Viktória.
További 7 tanuló rajzait is kiállították:
Prok Réka 1.b Ludányi Veronika 2.b. Bognár Emma 2.b. Torma Zsombor 2.a. Odonics Noel 2.a. Sántha Viktória 2.a.
2015.06.01 12:10

Huncut Fesztivál

A Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja aulájában került sor a XIII. Huncut Fesztivál megrendezésére. Iskolánkból vett részt a legtöbb tanuló. A lelkes kis csapat tagjai a következők voltak:
1.a. Mrakovics Míra (ének) 1.b. Tóth Eszter (ének) 2.a. Az egész osztály szerepelt (ének, jelenet) 2.b. 16 tanuló (vers, ének, jelenet, tánc) 2.c. 11 tanuló (jelenet: Misi Mókus kalandjai) 2.e. Peresztegi-Szakály Bálint (mese)
Felkészítők: Gombos Tamásné, Németh Krisztina, Pál Gabriella, Horváthné Sümegi Mária, Dienes Viktória, Mikóné Kocsis Éva, Császár Anikó, Pintérné Kálmán Marianna
Vidáman, énekszóval tértünk vissza az iskolába a sikeres előadás után.
2015.06.10 17:02

5. Te szedd !

5.Teszedd! akcióhoz csatlakozott a 2.b osztály. Az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete keresett meg bennünket,hogy csatlakoznánk-e a civil szervezet csoportjához. A gyerekek természetesen igent mondtak,hisz már sokat beszélgettünk a környezetvédelemről,így tudják,hogy tenni is kell érte,közösen tisztábbá varázsolhatjuk a környezetünket. Az akció célja az elszórt, eldobált szemét összeszedése , a társadalmi szemléletformálás, a környezet iránti érzékenység erősítése. Mivel ezt közvetlen környezetükben gyakorolhatták megfogalmazódott bennük,hogy nagyon szemetes a környék és ezentúl jobban fognak ügyelni arra,hogy hova is dobják a szemetet. A munka befejezése után a jutalom sem maradt el,következett a pizzázás.
Reméljük a következő tanévben sokan csatlakoztok hozzánk!
Addig is vigyázzunk együtt a környezetünkre!
2015.05.29 11:10

Kosárlabda Diákolimpia országos döntőbe jutott mindkét fiú csapatunk

Az Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola III. és IV. korcsoportos fiú csapatai kivívták a sportág nyolcas döntőjébe jutást. A megyei bajnokok hét helyszínen mérkőztek meg a területek legjobbjai címért, a továbbjutásért. A nyolcadik hely a rendező megye legjobbjaié.

III. korcsoportos területi döntő
A 2002. január 1-je után születettek 2015. május 14-én Zalaegerszegen izgatottan várhatták a sorsolást. A négy iskolai csapat mindegyike NB-I-es egyesületi háttérrel is rendelkezik. A sorsolás után a gárdák két meccset játszottak. Utólag elmondható, az első találkozó volt a „döntő”.
Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola - Kaposvári Általános Iskola
78 - 69
A második, Sopron - Körmend meccs is kiélezett küzdelmet hozott, a végén a „Hűség városának” fiai örülhettek. A harmadik találkozó a bronzéremről szólt, amit a Kaposvár érdemelt ki.
A területi döntőt a Zalaegerszeg és a Sopron vívta.
Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola - Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola
64 - 37
Az első negyedben csapatunk legjobbja Simó Bence 24 pontot dobott! A 30 - 3 eredménnyel záruló első 8 perc végén sok kérdés már nem maradt.
A III. korcsoportos fiúk 2013 és 2014 után újra az országos döntőbe jutottak! Köszönet a szurkolásért.
A csapat tagjai:
Az Eötvösből Dinnyés András 6.b, Dinnyés Benedek 6.b, Könczöl Imre 6.a, Lajos Bálint 6.a, Simó Bence 7.a, Szabados Adrián 6.b, Szalay Bálint 6.b, Széll Bence 6.b, Turcsi Bence 6.b
A Lisztből Fullér Patrik 5.b, Fullér Soma 7.b, Hoffmann Máté 5.a, Köcse Bálint 5.b, Óházy Máté 5.a
Felkészítő edző-testnevelő: Hanzséros Alajos
Segítői: Ambrus Péter és Bödör Ferenc a ZTE KK edzője
Az országos döntő időpontja és helye: 2015. június 13-16., Eger

IV. korcsoportos területi döntő
A 2000. január 1-je után született többségében nyolcadikos fiúk két évvel ezelőtt Miskolcon a harmadik helyen végeztek. A városi, megyei döntőn a legnehezebb küzdelmet a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziummal vívtuk, ahol a Kölcseyben az Eötvös - Liszt győzött. A párharc érdekessége volt, hogy mindkét csapat legjobbjainak egyesületi edzői ugyanazok a személyek!
Ilyen előzmények után meglepődtünk, hogy iskolánk gárdájának 2015. május 18-án Budapestre a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskolába és Gimnáziumba kellett utaznia. Békés megye II. helyezettje lemondta a részvételt, így a Budapest, Szeged, Zalaegerszeg hármas körmérkőzésén dőlt el a továbbjutás.
Első meccs:
Eötvös József és Liszt Ferenc Ált. Iskola - Budapest TE Gyakorló Sportiskolai Ált. Iskola
74 - 47
Már a bemelegítéskor láttuk, a budapestiek nagyon jó alkatú és fizikumú játékosokkal rendelkeznek. A kosárlabda játék mélyebb ismerete, az évek alatt megszerzett tapasztalat azonban mellettünk szólt, s az első félidőben eldőlt (51 - 20) mérkőzés.
A második találkozót még nagyobb izgalommal vártuk. Ennek két oka is volt, az egyik: a Szeged egyesületi csapatai a 2000-es és 2001-es korosztályban az ország legjobbjai közé tartoznak, a másik: egymás után, pihenő nélkül két meccset lejátszani nagyon nehéz.
Eötvös József és Liszt Ferenc Ált. Iskola - Tisza-parti Általános Iskola
61 - 21
A fiúk nagyon-nagyon jó egyéni- és csapatjátékot adtak elő. A harmadik negyed elején kialakult a 40 pont különbség, s ez a diákolimpiai szabályok szerint a mérkőzés végét jelentette.
A IV. korcsoportos fiúk 2004-ben szerepeltek utoljára a magyar mezőny legjobb iskolái között.
A csapat tagjai
Eötvösből Faragó Ábel 7.c, Kovács Kristóf 8.c, Kovács Tamás 8.c, Németh Ákos 8.d, Radics Bertalan 8.b, Simó Bence 7.a, Tánczos Roland 8.c
Lisztből Borbély Marcell 8.b, Farkas Attila 8.b, Fullér Soma 7.b, Harmath Barnabás 8.a, Kelemen Kristóf 8.b, Schulcz Bence 8.b. Felkészítő edző: Hanzséros Alajos
Segítők: Ambrus Péter, illetve Bodrogi Csaba, Kámán Tamás a ZTE KK edzői

Az országos döntő időpontja és helye: 2015. június 4-7., Debrecen

Kevés iskola mondhatja el, hogy a tanév végén kosárlabda sportágban, mindkét korosztályban egy-egy csapattal részt vehet az országos döntőn!
Fiúk!
Büszkék vagyunk rátok és gratulálunk!

2015.05.26 13:37

Leány kosárlabda eredmény

Iskolánk IV. korcsoportos leány kosárlabda csapata a Diákolimpia országos elődöntőjén 2. helyezést ért el. A lányok a Zrínyi mögött megyei második helyen harcolták ki a továbbjutást. Az országos elődöntőn egy soproni középiskola és egy szombathelyi általános iskola ellen, a Vas megyei első helyezettet 30 ponttal legyőzve remek játékkal sikerült az ezüstérmet megszerezni. A csapat tagjai: Újhelyi Fanni (Liszt), Gáll Janka, Simon Dorina, Csalló Jázmin 6.b, Pongrácz Dorina, Varga Vivien, Léránt Kata 7.a Szabó Patrícia, Dömötör Petra 7.b Pete Csenge 7.c Preisinger Boglárka 8.b Tamás Réka 8.c (Eötvös).
A csapat felkészítője: FodorCsilla tanárnő.
Gratulálunk!
2015.05.18 10:33

Tanulmányi verseny Nagykanizsán

Bakó Zsombor 2.e osztályos tanuló az alsó tagozatosok tanulmányi versenyén Nagykanizsán matematika tantárgyból 3. helyezést ért el. Felkészítő: Grófné Györkös Valéria
Gratulálunk!
2015.05.15 08:27Ismerkedés a hangszerekkel

Iskolánkban jó hangulatú hangszerbemutatót tartottak a zeneiskola tanárai. A gyerekek kipróbálhatták a különböző hangszereket, énekeltek, aktívan és érdeklődően hallgatták az ismertetőt.
Reméljük sokan kedvet kaptak a zene tanulásához!
2015.05.14 10:49

Az étkezési díj fizetésével kapcsolatos fontos információk

Tisztelt Szülők!
A ZEGESZ tájékoztatása szerint az étkezési díjat készpénzzel fizetők részére a január havi díjak befizetésére az alábbi időpontokban lesz lehetőség az iskolában:

2015. május 13. (szerda) 13-17 óráig
2015. május 14. (csütörtök) 7-14 óráig

Pótbefizetés időpontja a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban:

2015. május 27. (szerda) 10-17 óráig

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelőző napon 8 óra 30-ig lehetséges az üzenetrögzítős, 06/80/210-411 ingyenes zöld számon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu e-mail címen lehetséges, a könnyebb bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
2015.05.11 13:44Tanulóbiztosítással kapcsolatos információ

Tisztelt Szülők!!
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2015. évi államilag finanszírozott tanulóbiztosítással kapcsolatos tájékoztatóját ide kattintva olvashatják el.

2015.05.06 12:15Tankönyvrendeléssel kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők! A 2015/2016-os tanévi tankönyvrendeléssel kapcsolatban az eddig megszokottakhoz képest változások várhatóak. A legfrisebb tudnivalókat ide kattintva olvashatják el.

2015.04.28 10:22Eötvös műsor

Az Eötvös József Általános Iskolában hagyományosan megrendezzük az iskolanapok keretében az Eötvös- műsort.
Az idei évben a Nyitott lapok”. c.előadást láthatták.Iskolánk tanulói,elsőtől nyolcadik évfolyamig, 280 szereplővel vettek részt e gyönyörű rendezvényen. Az alsó tagozatosok kedvenc meséiket, a felsősök a János vitéz, az Egri csillagok és a Kőszívű ember fiai c. regény egy-egy jelenetét elevenítették meg.
Korhű jelmezek, gyönyörű, profi díszlet színesítette az előadást. Pedagógusok és gyermekek hónapokon keresztül dolgoztak az előadás sikeréért, melynek célja, az érzelmi nevelés, a magyar irodalom, az olvasás megszerettetése, magyar történelmi események életszerű megjelenítése.
A legfontosabb eredmény a közös munka íze, az összetartozás érzésének és az iskolai hagyományoknak az erősítése.
A műsor felvételét az alábbi linkekre kattintva tekinthetik meg:
2015. április 29. - Eötvös műsor 2015. 16 órás előadás
2015. április 29. - Eötvös műsor 2015. 18 órás előadás
2015.04.30 15:18Kányavári kirándulás

A Gazdagító Program keretein belül pénteken (2015. ápr. 10-én) részt vettünk egy diák-tanár-szülő kiránduláson Kányaváron. Az autóbusz délben indult az iskola elől. Mikor Kányavárra értünk csatlakozott hozzánk egy idegenvezető. Gyalog indultunk a Diás-szigetre. Útközben láttunk egy denevérodút és különféle madarak hangjával ismerkedtünk meg. A szigeten lévő Fekete István Emlékházban megismerkedtünk a Kis-Balaton történetével, élővilágával, és Fekete Istvánról is hasznos ismereteket szereztünk. Ezután egy buszos kirándulás következett a Kis-Balaton mocsárvilágába, ahol saját szemünkkel láttuk a táj gazdag élővilágát. Megtekintettük még a hallépcsőt és a madármegfigyelőket, amiket svájci diákok építettek. Innét elmentünk a Bivaly Rezervátumba, ahol bivalyok mellett ürgékkel, szürkemarhákkal és bár kevésbé egzotikus, de nagyon aranyos lovakat és kecskéket is láttunk. Mielőtt hazajöttünk volna a Csillagvár Étteremben bőséges vacsorába részesültünk. Nagyon örülök, hogy részt vehettem a kiránduláson, hiszen azon kívül, hogy sok ismerettel lettem gazdagabb, nagyon jól érzem magam a társasággal.

Nagy Henrietta 8.c
2015.04.20 13:17

Sikerek a Kenguru Matematikaversenyen

Az idén 2015. március 19-én írták meg a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny feladatsorát a versenyzők, iskolánkban 65 tanuló.
Diákjaink az idén is remekeltek. Az alsósóknál 2. évfolyamon Kiss Balázs Viktor 5. helyezést, felkészítője: Mikóné Kocsis Éva , a 3. évfolyamon Czett Mária felkészítője: Szakonyné Feith Erika 6. helyezést ért el! Az 5. évfolyamon Vizsy Lilla 2. helyezett lett!!! Felkészítője: Gácsi Tamás
Gratulálunk tanulóink sikeréhez!
Iskolánk tanulóinak helyezései az Eredményeink menüpont alatt találhatók.
2015.04.20 11:28